• /ni´gouʃieitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người điều đình, người đàm phán
  Người giao dịch

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người bán buôn
  người đàm phán
  người điều đình
  người giao dịch

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X