• /skɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài thơ trào phúng, bài văn châm biếm, vở kịch ngắn trào phúng
  (thông tục) nhóm, đám (người...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X