• /spup/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( + of/on) (thông tục) sự bắt chước, sự nhại lại hài hước
  a spoof horror film
  một bộ phim rùng rợn bắt chước
  (thông tục) sự lừa bịp, sự đánh lừa; trò chơi khăm

  Ngoại động từ

  (thông tục) bịp bợm, lừa đảo (ai)
  You've been spoofed
  Cậu đã bị chơi xỏ một vố rồi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X