• Kỹ thuật chung

    mặt thước loga

    Giải thích EN: An indicating part of an instrument, having a pointer that moves over a calibrated straight line in a manner similar to the scales of a slide rule. Giải thích VN: Bộ phận hiển thị của thiết bị, có kim quét trên một đường thẳng chia kích thước. Chuyển động này giống như chuyển động của kim trên mặt chia độ của thước lôga trượt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X