• /´pɔintə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kim (trên mặt cân, trên đồng hồ đo)
  Thanh, que (chỉ bản đồ, bảng đen...)
  (thông tục) lời khuyên, lời gợi ý
  ( + to something) triển vọng
  Chó săn chỉ điểm (khi thấy thú săn thì đứng sững lại vểnh mõm ra hiệu)
  (thiên văn học) sao chỉ (cặp sao trong nhóm Đại hùng, nối nhau thì chỉ về sao Bắc đẩu)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kim chỉ, kim báo

  Cơ - Điện tử

  Kim chỉ, kim báo, con trỏ

  Cơ khí & công trình

  điểm chuẩn (ở bánh đà)

  Toán & tin

  con trỏ văn bản
  con trỏ, pointer

  Điện

  kim chỉ thị

  Kỹ thuật chung

  kim
  kim chỉ
  kim chỉ độ đo
  kim chỏ
  kim đo

  Giải thích EN: A needle or hand on a dial that moves to indicate measurement or direction.Ordnance. the person in an artillery crew who aims the weapon..

  Giải thích VN: Một chiếc kim trên mặt đồng hồ di chuyển để hiển thị số đo hay hướng.

  kim trỏ
  dấu
  vạch chỉ tiêu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X