• Kỹ thuật chung

    đường trượt

    Giải thích EN: The heavy timbers or steel beams forming the lower part of the cradle that slides down the standing ways when a ship is launched. Giải thích VN: Các cây gỗ nặng hay các rầm thép tạo thành phần dưới của một khung gạt trượt xuống đường đỗ khi một tàu được hạ thủy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X