• Xây dựng

  cửa âu
  cửa cống

  Giải thích EN: A vertically sliding gate that regulates a flow of water. Giải thích VN: Một cổng trượt dọc điều chỉnh lưu lượng nước.

  sliding sluice gate
  cửa cống trượt
  sluice-gate chamber
  buồng van cửa cống (tháo nước)
  cửa van ở đáy
  van xả nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X