• /slus/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cửa cống, cống (như) sluice-gate, sluice-valve
  Lượng nước ở cửa cống
  Kênh đào (như) sluice-way
  Sự xối nước, sự giội ào, sự cọ rửa

  Ngoại động từ

  Đặt cửa cống, xây cửa cống
  Tháo nước cửa cống
  Cọ, rửa (quặng...)
  to sluice ores
  rửa quặng
  Xối nước, giội ào nước

  Nội động từ

  Chảy ào ào, chảy mạnh
  water sluices out
  nước chảy ào ào (từ cửa cổng ra)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cống

  Giải thích EN: A channel for the passage of water fitted with a vertically sliding gate for flow control.

  Giải thích VN: Một kênh cho nước chảy qua được gắn một cổng trượt dọc để điều chỉnh dòng chảy.

  drain sluice
  cống tiêu nước
  drop gate sluice
  cống cửa van sập
  ground sluice
  cống sâu tháo nước
  outlet sluice
  cống xả nước
  scouring sluice
  công trình tháo nước đáy
  scouring sluice
  cống xói rửa
  sliding sluice gate
  cửa cống trượt
  sluice gate
  cửa cống
  sluice of canals
  sự mở cống cho kênh
  sluice of canals
  sự xây cống cho kênh
  sluice-gate chamber
  buồng van cửa cống (tháo nước)
  cống xả nước
  cửa van cống
  kênh xối nước

  Giải thích EN: A channel for passing water at a high velocity for discharge of minerals.

  Giải thích VN: Một kênh cho nước chảy qua ở tốc độ cao nhằm loại bỏ các chất khoáng.

  đặt cửa cống
  máng tuyển quặng
  mở cống
  sluice of canals
  sự mở cống cho kênh
  tháo nước cửa cống

  Kỹ thuật chung

  lỗ tháo nước
  lỗ xả nước
  nước trong cống

  Giải thích EN: A body of water held back or controlled by a sluice gate.

  Giải thích VN: Một khối nước được giữ hay điều chỉnh bằng một cửa cống.

  phòng cách ly

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  channel , douse , flume , flush , gate , gush , pour , soak , stream , trough , valve , wash

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X