• Kỹ thuật chung

    lò nung bằng khói

    Giải thích EN: A heated enclosure in which pottery is blackened by introducing smoke during the firing process. Giải thích VN: Lò được đốt nóng mà các đồ gốm bên trong được nhuộm đen bằng cách hun khói trong suốt quá trình nung.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X