• /´pɔtəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ gốm, thủ công
  Nghề làm đồ gốm (nhất là làm bằng tay); nghề gốm thủ công
  a pottery class
  (thuộc ngữ) lớp học nghề đồ gốm
  Nơi làm đồ gốm, xưởng gốm
  ( the Potteries) ( số nhiều) một hạt ở Staffordshire, trung tâm kỹ nghệ làm đồ gốm của Anh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghề làm đồ gốm
  đồ gốm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X