• /snɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngáy; tiếng ngáy

  Nội động từ

  Ngáy
  to snore oneself awake
  thức dậy vì tiếng ngáy của mình
  to snore oneself into a nightmare
  vừa nằm mê vừa ngáy khò khò
  to snore away the morning
  ngủ hết buổi sáng

  Chuyên ngành

  Y học

  ngáy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X