• Thông dụng

  Danh từ

  Năng lượng mặt trời

  Kỹ thuật chung

  năng lượng mặt trời

  Giải thích EN: Any power obtained by converting radiation emitted by the sun into useful power. Giải thích VN: Năng lượng thu được bằng việc chuyển hóa bức xạ mặt trời thành dạng năng lượng có ích.

  Solar Power Satellite (SPS)
  vệ tinh dùng năng lượng mặt trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X