• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chỉ dùng bán dẫn (tức là thiết bị điện tử không có đèn điện tử)
  a solid-state amplifier
  một máy tăng âm chỉ dùng bán dẫn

  Toán & tin

  chất bán dẫn

  Giải thích VN: Một miếng vật liệu, như silic hoặc germani, nằm giữa các cực dẫn điện tốt, như đồng chẳng hạn, và các vật liệu có độ cách điện khác nhau. Những miếng bán dẫn, gọi là các chip, có điện trở khác nhau được lắp ghép lại với nhau để tạo nên nhiều loại linh kiện điện tử. Trong máy tính cá nhân, các vật liệu bán dẫn được dùng cho những bộ vi xử lý, bộ nhớ trong, và các mạch điện tử khác.

  Điện

  vi rắn

  Kỹ thuật chung

  bán dẫn
  trạng thái rắn
  solid state effect
  hiệu ứng trạng thái rắn
  solid state reaction
  phản ứng ở trạng thái rắn
  solid-state controller
  thiết bị điều chỉnh (cho) trạng thái rắn
  solid-state device
  bộ phận chất bán dẫn (trạng thái rắn)
  solid-state disk
  đĩa trạng thái rắn
  vi điện tử
  vi mạch
  solid state meter
  máy đo (kiểu) vi mạch
  solid-state tariff register
  bộ số vi mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X