• /¸dju:ərə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác durableness

  Danh từ

  Tính bền, tính lâu bền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Độ bền lâu (tuổi thọ)

  Cơ - Điện tử

  Tính bền, tuổi thọ

  Cơ khí & công trình

  trường cửu

  Kỹ thuật chung

  độ bền

  Giải thích EN: The degree to which equipment or material can withstand usage over an extended period of time.

  Giải thích VN: Mức độ chịu đựng của vật liệu hay thiết bị qua 1 thời gian dài sử dụng.

  sự bền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X