• Hóa học & vật liệu

  lọc bằng dung môi

  Giải thích EN: The treatment of oil or other material with chemical solvents to remove undesirable compounds. Giải thích VN: Việc xử lý dầu hay vật liệu khác bằng các dung môi hóa chất nhằm loại bỏ các hỗn hợp không mong muốn.

  tinh chế bằng dung môi
  tinh chế bằng dung môi (tinh lọc dầu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X