• /´sʌm¸hau/

  Thông dụng

  Cách viết khác someway

  Phó từ bất định

  Không biết làm sao, vì một lý do chưa biết, vì một lý do chưa xác định
  somehow, I don't feel I can trust him
  không hiểu sao tôi không cảm thấy tin nó được
  Bằng cách này hay bằng cách khác
  we must stop him from seeing her somehow
  bằng cách này hay cách khác chúng ta phải ngăn anh ta lại không cho gặp cô ấy


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X