• Kỹ thuật chung

    hệ thống định vị dưới mặt nước// hệ thống thông tin liên lạc dưới mặt nước

    Giải thích EN: An equipment system that utilizes underwater sound waves to receive or transmit information underwater, or to locate or track objects. Giải thích VN: Hệ thống thiết bị sử dụng sóng âm dưới mặt nước để nhận và truyền thông tin hoặc để định vị và dò tìm vật dưới nước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X