• /´sɔpi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ẩm ướt; đẫm nước, sũng nước
  (thông tục) sướt mướt, ủy mị (tình cảm)
  a soppy film
  một bộ phim sướt mướt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đẫm nước
  ẩm ướt
  sũng nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X