• /´sɔpiη/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Rất ẩm, ướt sũng, sũng nước
  your clothes are sopping (wet)!
  áo quần của cậu bị ướt sũng hết!

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ướt sũng

  Kỹ thuật chung

  sũng nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X