• Kỹ thuật chung

  dữ liệu cơ sở
  dữ liệu nguồn
  automation source data
  dữ liệu nguồn tự động hóa
  Central Source Data File (CSDF)
  tệp dữ liệu nguồn trung tâm
  source data acquisition
  sự thu nhận dữ liệu nguồn
  Source Data Automation (SDA)
  tự động hóa dữ liệu nguồn
  source data capture
  sự thu nhận dữ liệu nguồn
  source data card
  phiếu dữ liệu nguồn
  source data card
  thẻ dữ liệu nguồn
  source data collection equipment
  thiết bị thu thập dữ liệu nguồn
  source data entry
  sự nhập dữ liệu nguồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X