• /spɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mảnh vụn, mảnh (đá)

  Ngoại động từ

  Đập nhỏ (quặng) để chọn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gọt vỏ
  nứt vỡ
  sỏi chèn khối xây (đá hộc)

  Kỹ thuật chung

  bị bóc vỏ
  bị đập vỡ
  chẻ
  đá vụn
  đập nhỏ (quặng), đẽo nhỏ (đá), mảnh vụn (quặng, đá)

  Giải thích EN: 1. to break off thin fragments in layers parallel to the surface of a hard material, such as ore.to break off thin fragments in layers parallel to the surface of a hard material, such as ore.2. to reduce stone blocks to a desired size by chipping.to reduce stone blocks to a desired size by chipping.3. the fragments that are a result of these processes.the fragments that are a result of these processes. Giải thích VN: 1. tách rời nhứng mảnh vỡ mảnh ở những lớp song song với bề mặt của vật liệu cứng như quặng. 2. giảm kích thước khối đá tới kích thước mong muốn bằng cách đẽo. 3. mảnh vỡ thu được từ những quá trình trên.

  đập vỡ
  đập vụn
  mảnh vụn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X