• Điện

  khe điện cực
  khoảng hở phóng hồ quang

  Giải thích VN: Bộ phận để cho điện cao thế phóng qua một khoảng hở.

  Kỹ thuật chung

  bộ phóng điện
  protective spark gap
  bộ phóng điện bảo vệ
  rotary spark gap
  bộ phóng điện quay
  khe đánh lửa
  protective spark gap
  khe đánh lửa bảo vệ
  quenched spark gap
  khe đánh lửa dập tắt
  rotary spark gap
  khe đánh lửa quay
  spark-gap generator
  máy phát phóng dùng khe đánh lửa (loại cao tần)
  khe hở bougie
  khe phóng điện
  protective spark gap
  khe phóng điện bảo vệ
  triggered spark gap
  khe phóng điện được khởi động
  khoảng cách điện cực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X