• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đẻ trứng (tôm, cá..); thời gian đẻ trứng

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đẻ trứng
  spawning habit
  tập quán đẻ trứng (cá)
  spawning migration
  sự di cư đẻ trứng (cá)
  sợi nấm
  sự đẻ trứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X