• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sinh sản
  spring is the season of breeding for birds
  mùa xuân là mùa sinh sản của chim
  Sự gây giống, sự chăn nuôi
  Sự giáo dục, phép lịch sự
  a man of fine breeding
  một người lịch sự

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự nảy nở
  sự sinh sôi
  sự tăng sản

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  sự nhân

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự tái sinh

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự gây giống
  sự sinh sản

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X