• /ˈspɛʃəˌlaɪz/

  Thông dụng

  Cách viết khác specialise

  Ngoại động từ

  ( + in) chuyên về, trở thành chuyên gia về; quan tâm đặc biệt đến; nổi tiếng về (một vấn đề, sản phẩm..)
  to specialize in a subject
  chuyên về một vấn đề
  this shop specializes in chocolates
  cửa hàng chuyên bán sôcôla
  Làm thành đặc trưng, làm thành đặc biệt
  Thay đổi; hạn chế (ý kiến...)
  (sinh vật học) chuyên hoá

  Nội động từ

  Trở thành chuyên hoá
  Trở thành đặc biệt, trở thành đặc trưng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chuyên môn hoá

  Kinh tế

  chuyên môn hóa
  chuyên môn về
  chuyên nghiên cứu về
  chuyên về

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  broaden

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X