• Kỹ thuật chung

    dụng cụ đo trọng lượng riêng

    Giải thích EN: A floating instrument that measures the specific gravity of a liquid as it corresponds to water at a designated temperature. Giải thích VN: Thiết bị nổi được được sử dụng để đo trọng lượng riêng của chất lỏng khi nó tương đương với nước ở nhiệt độ cho trước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X