• /´spekjulə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phản chiếu; long lanh như gương
  specular surface
  mặt long lanh
  (y học) tiến hành bằng banh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phản chiếu

  Cơ khí & công trình

  như gương

  Hóa học & vật liệu

  phản chiếu như gương

  Kỹ thuật chung

  gương
  specular coal
  than gương
  specular finish or specular gloss
  đánh bóng như gương
  specular reflection
  sự phản chiếu gương
  specular reflection
  sự phản xạ gương
  specular reflection coefficient
  hệ số phản chiếu gương
  specular reflection coefficient
  hệ số phản xạ gương
  specular reflector
  bộ phản xạ gương
  specular reflector
  mặt gương
  phản chiếu
  point of specular reflection
  điểm phản chiếu long lanh
  specular (non-fading) component
  thành phần phản chiếu không tắt
  specular reflection
  phản chiếu long lanh
  specular reflection
  sự phản chiếu gương
  specular reflection coefficient
  hệ số phản chiếu gương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X