• /ri´flektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gương phản xạ, vật phản xạ nhiệt, vật phản xạ ánh sáng; cái phản hồi âm thanh
  parabolic reflector
  gương phản xạ
  sound reflector
  cái phản xạ âm
  Gương nhìn sau, kính hậu (ở ô tô)

  Center

  Đèn đỏ; vật phản quang (bánh xe đạp..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) gương phản xạ

  Ô tô

  chóa đèn pha

  Xây dựng

  thiết bị phản xạ

  Y học

  dụng cụ phản chiếu

  Điện lạnh

  chấn tử phản xạ

  Kỹ thuật chung

  bộ đẩy ngược
  bộ phản xạ

  Giải thích VN: 1.Điện cực trong releption phản chiếu nối với điện thế âm và được dùng để đổi ngược hướng của chùm điện tử. Người Mỹ gọi là Repeller. 2. Phần của anten nhiều chấn tử, phản xạ sóng theo chiều cần thiết.

  antenna reflector
  bộ phản xạ ăng ten
  corner reflector
  bộ phản xạ góc
  curved offset reflector
  bộ phản xạ lệch cong
  cylindrical reflector
  bộ phản xạ hình trụ
  ellipsoidal reflector
  bộ phản xạ hình elip
  flat reflector
  bộ phản xạ phẳng
  flexible reflector
  bộ phản xạ linh hoạt
  illumination of the reflector
  sự chiếu sáng bộ phản xạ
  main antenna reflector
  bộ phản xạ chính của ăng ten
  main reflector
  bộ phản xạ chính
  main reflector rim
  bờ bộ phản xạ chiếu chính
  microwave reflector
  bộ phản xạ siêu tần
  off-axis type reflector
  bộ phản xạ kiểu ngoài trục
  offset dual reflector antenna
  dây trời có hai bộ phản xạ
  offset dual reflector antenna
  ăng ten có hai bộ phản xạ
  offset parabonic reflector
  bộ phản xạ parabon lệch tâm
  offset reflector
  bộ phản xạ lệch
  optical solar reflector (OSR)
  bộ phản xạ ánh sáng mắt trời
  OSR (opticalsolar reflector)
  bộ phản xạ ánh sáng mặt trời
  parabolic reflector
  bộ phản xạ lõm
  parabolic reflector
  bộ phản xạ parabon
  paraboloidal reflector
  bộ phản xạ paraboloit
  parabonic main reflector
  bộ phản xạ chính parabon
  parasitic reflector
  bộ phản xạ tạp
  passive corner reflector
  bộ phản xạ góc thụ động
  passive double reflector
  bộ phản xạ kép thụ động
  passive reflector
  bộ phản xạ phẳng
  passive reflector
  bộ phản xạ thụ động
  plane reflector
  bộ phản xạ phẳng
  plane reflector
  bộ phản xạ thụ động
  radar reflector
  bộ phản xạ rađa
  reflector antenna
  ăng ten có bộ phản xạ
  reflector voltage
  điện áp bộ phản xạ
  revolving radar reflector
  bộ phản xạ của rađa quay
  rigid reflector
  bộ phản xạ cố định
  shaped paraboild reflector
  bộ phản xạ parabon phù hợp
  shaped reflector
  bộ phản xạ phù hợp
  shaped reflector
  bộ phản xạ tạo dạng (vô tuyến vũ trụ)
  solid main reflector
  bộ phản xạ chính rắn đầy
  specular reflector
  bộ phản xạ gương
  spherical reflector
  bộ phản xạ hình cầu
  symmetrical reflector
  bộ phản xạ đối xứng
  đèn phản chiếu
  gương
  clamping reflector
  gương phản xạ tăng cường
  flexible reflector
  gương phản xạ mềm
  lambertian reflector
  gương phản xạ Lambert
  lieberkuhn reflector
  gương phản xạ Liberkuhn
  offset reflector
  gương phản xạ dịch vị
  parabolic mirror, reflector
  gương parabôn
  parabolic reflector
  gương phản chiếu
  parabolic reflector
  gương phản chiếu dạng parabôn
  parabolic reflector
  gương phản xạ parabon
  passive reflector
  gương phản chiếu thụ động
  rear reflector
  gương chiếu hậu
  specular reflector
  bộ phản xạ gương
  specular reflector
  mặt gương
  gương phản chiếu
  parabolic reflector
  gương phản chiếu dạng parabôn
  passive reflector
  gương phản chiếu thụ động
  gương phản xạ

  Giải thích VN: 1.Điện cực trong releption phản chiếu nối với điện thế âm và được dùng để đổi ngược hướng của chùm điện tử. Người Mỹ gọi là Repeller. 2. Phần của anten nhiều chấn tử, phản xạ sóng theo chiều cần thiết.

  clamping reflector
  gương phản xạ tăng cường
  flexible reflector
  gương phản xạ mềm
  lambertian reflector
  gương phản xạ Lambert
  lieberkuhn reflector
  gương phản xạ Liberkuhn
  offset reflector
  gương phản xạ dịch vị
  parabolic reflector
  gương phản xạ parabon
  mặt phản xạ
  complex reflector
  mặt phản xạ phức
  vật phản xạ

  Giải thích EN: Something that reflects; specific uses include: a smooth metal surface, wire grating, or array of elements whose purpose is to reflect radiation in a desired direction.. Giải thích VN: Một vật phản chiếu được; Cách dùng riêng: một bề mặt kim loại phẳng, con cách, hay một chuỗi các thành phần có mục đích nhằm phản xạ bức xạ theo một hướng mong muốn.

  reactor reflector
  vật phản xạ (trong) lò (phản ứng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X