• Điện lạnh

  quét theo đường xoắn ốc

  Kỹ thuật chung

  sự quét theo mặt xoắn ốc

  Giải thích EN: A type of radar scanning in which the area of maximum radiation is in a single direction and in the form of a section of a spiral. Giải thích VN: Kiểu quét sóng rađa trong đó vùng bức xạ lớn nhất đi theo một hướng duy nhất, và có dạng tiết diện xoắn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X