• Kỹ thuật chung

    đá nổ mìn

    Giải thích EN: A body of rock under pressure from which fragments break and shoot off at relatively high speeds. Giải thích VN: Khối đá, dưới sự tác dụng của áp suất, vỡ tung ra thành các mảnh nhỏ, những mảnh này bắn ra xung quanh với vận tốc tương dối cao.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X