• Cơ khí & công trình

  tấm che mạch nối

  Toán & tin

  bản nối, bản phủ

  Xây dựng

  bản phủ
  tấm ghép

  Giải thích EN: A plate located over a joint and fastened to the pieces being joined, to provide stiffness. Giải thích VN: Một tấm được đặt trên một mối nối và xiết chặt các thành phần được nối để tạo sự chắc chắn.

  Kỹ thuật chung

  bản nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X