• Kỹ thuật chung

    đuốc phun nhiệt

    Giải thích EN: A thermal spraying mechanism designed for the application of self-fluxing alloys. Giải thích VN: Máy phun nhiệt được thiết kế để dùng khi sử dụng các hợp kim tự gia thêm chất trợ dung.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X