• (đổi hướng từ Alloys)
  /'ælɔi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hợp kim
  Tuổi (kim loại quý (như) vàng bạc)
  Chất hỗn hợp; sự pha trộn
  happiness without alloy
  niềm hạnh phúc hoàn toàn không có gì làm vằn gợn

  Ngoại động từ

  Nấu thành hợp kim
  Trộn vào, pha trộn
  Làm xấu đi, làm giảm giá trị đi

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Hợp kim

  Cơ - Điện tử

  Hợp kim, hỗn hợp

  Hợp kim, hỗn hợp

  Cơ khí & công trình

  chất pha trộn
  sự pha (trộn)

  Ô tô

  kim loại màu sáng

  Điện lạnh

  chất hỗn hợp

  Kỹ thuật chung

  hỗn hợp
  hợp kim

  Giải thích VN: Hợp phần của kim loại với một hay nhiều nguyên tố khác, mang các tính chất kim loại đặc trưng.

  Kinh tế

  hợp kim
  tuổi (của vàng, bạc...)

  Địa chất

  hợp kim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X