• Cơ khí & công trình

  ống bơm dầu mỡ

  Kỹ thuật chung

  súng phụt (nước)

  Giải thích EN: A hand device with a nozzle, from which liquid is squirted by squeezing a bulb or pressing a piston.

  Giải thích VN: Dụng cụ cầm tay có vòi phun, chất lỏng từ đó được phụt ra bằng cách ép bầu, hoặc ấn pittông.

  Xây dựng

  ống bơm, súng phun

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X