• Kỹ thuật chung

    bộ đứng ổn định

    Giải thích EN: A stable element in a tilting assembly that maintains a constant vertical orientation. Giải thích VN: Yếu tố ổn định giữ nguyên hướng thẳng đứng trong bộ rèn bằng búa đòn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X