• Kỹ thuật chung

    quản lí chất lượng bằng thống kê

    Giải thích EN: A quality-control procedure that employs statistical extrapolation from a test sample to determine the quality of entire lots. Giải thích VN: Thủ tục quản lí chất lượng sử dụng phương pháp ngoại suy thống kê từ những mẫu thử nghiệm để xác định chất lượng của toàn bộ sản phẩm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X