• /´stedinis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính vững chắc
  Sự điều đặn, sự đều đều
  Tính kiên định
  Sự vững vàng, sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh
  Tính đứng đắn, tính chín chắn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự giữ vững (giá cả)
  sự giữ vững (giá cả...)
  tính ổn định

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X