• /´fa:stnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất chắc chắn, tính chất vững; tính bền (màu)
  Sự nhanh, sự mau lẹ
  Tính trác táng, tính phóng đãng, tính ăn chơi
  Thành trì, thành luỹ, pháo đài

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  độ cứng, độ bền

  Kỹ thuật chung

  độ bền màu
  độ bền
  độ cứng
  độ ổn định
  tính bền
  color fastness
  tính bền màu
  fastness to light
  tính bền ánh sáng

  Kinh tế

  tính vững chắc
  tính bền
  acid fastness
  tính bền acid

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X