• /´ha:dnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cứng rắn, tính cứng rắn; độ cứng, độ rắn
  hardness testing
  (kỹ thuật) sự kiểm tra độ rắn
  Tính khắc nghiệt (thời tiết, khí hậu)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) độ rắn, độ cứng

  Xây dựng

  tính cứng rắn

  Kỹ thuật chung

  độ chân không

  Giải thích VN: Mức độ chân không của vùng được rút chan không, đặc biệt ở các ống tia X, còn là đọ xuyên thấu của tia X, tỉ lệ với tần số.

  độ cứng

  Giải thích VN: Độ cứng của vật thể rắn; độ cứng của nước.

  abrasion hardness
  độ cứng chống mài mòn
  abrasion hardness
  độ cứng chống mòn
  ball hardness
  độ cứng Brinell
  ball hardness test
  phép thử độ cứng Brinell
  ball hardness test
  sự thí nghiệm độ cứng brinell
  ball hardness testing machine
  máy thử độ cứng Brinell
  ball impression hardness
  độ cứng nén bi
  ball indentation hardness
  độ cứng theo vết lõm bi
  Bierbaum hardness test
  Phép kiểm tra độ cứng Bierbaum
  Brinel hardness test
  thí nghiệm độ cứng theo Brinen
  Brinell (ballthrust hardness) test
  sự thử độ cứng Brinell
  Brinell hardness
  độ cứng Brinell
  Brinell hardness number
  độ cứng Brinell
  Brinell hardness number
  số độ cứng Brinell
  brinell hardness numerals
  thang đo độ cứng
  Brinell hardness test
  thử độ cứng Brinell
  Brinell hardness tester
  máy thử độ cứng Brinell
  Brinell hardness testing machine
  máy thử độ cứng Brinell
  brinell hardness-BH
  độ cứng B
  calcium hardness
  độ cứng đá vôi
  calcium hardness of water
  độ cứng canxi của nước
  carbonate hardness
  độ cứng cacbonat
  carbonate hardness of water
  độ cứng cacbonát của nước
  cutting hardness
  độ cứng cắt gọt
  cutting hardness
  độ cứng chống cắt
  degree Clack (waterhardness)
  độ Clark (độ cứng của nước)
  diamond-pyramid hardness
  độ cứng Vickers
  file hardness
  độ cứng theo giũa
  glass hardness
  độ cứng thủy tinh
  hardness factor
  giá trị độ cứng
  hardness number
  chỉ số độ cứng
  hardness number
  chỉ số đo độ cứng
  hardness of water
  độ cứng của nước
  hardness scale
  thanh độ cứng
  hardness test
  đo độ cứng
  hardness test
  sự thí nghiệm độ cứng
  hardness test
  sự thử độ cứng
  hardness test
  thí nghiệm độ cứng
  hardness tester
  dụng cụ đo độ cứng
  hardness tester
  dụng cụ thử độ cứng
  hardness tester
  máy thử độ cứng
  hardness testing machine
  máy thí nghiệm độ cứng
  impact hardness tester
  máy thử độ cứng va chạm
  indentation hardness
  độ cứng theo mức xuyên
  indentation hardness
  độ cứng theo vết lõm
  magnesium hardness of water
  độ cứng manhê của nước
  magnetic hardness comparator
  máy so độ cứng từ
  Mohr's scale of hardness
  thang độ cứng Mohr
  Mohr's scale of hardness
  thang Mo về độ cứng
  noncarbonate hardness of water
  độ cứng không cacbonat của nước
  pendulum hardness
  độ cứng Herbert
  pendulum hardness
  độ cứng lắc đập
  penetration hardness
  độ cứng theo mức xuyên
  permanent hardness
  độ cứng thường xuyên
  permanent hardness
  độ cứng thường xuyên (không cácbonat hóa)
  permanent hardness
  độ cứng vĩnh cửu
  portable hardness tester
  máy thử độ cứng xách tay
  radiation hardness
  độ cứng bức xạ
  rebound hardness
  độ cứng đàn hồi
  rebound hardness test
  sự thử độ cứng động lực học (theo số lần nẩy)
  red hardness
  độ cứng nóng
  residual hardness
  độ cứng còn lại
  residual hardness
  độ cứng dư
  residual hardness of water
  độ cứng dư của nước
  rock hardness
  độ cứng của đá
  Rockwell hardness
  độ cứng Rockwell
  Rockwell hardness number
  số đo độ cứng Rockwell
  Rockwell hardness test
  kiểm tra độ cứng Rockwell
  Rockwell hardness test
  phép thử độ cứng Rockwell
  Rockwell hardness tester
  máy thử độ cứng Rockwell
  Rockwell hardness testing machine
  máy thử độ cứng Rockwell
  scleroscope hardness scale
  thang đo độ cứng kiểu xung
  scratch hardness
  độ cứng Marteuse
  scratch hardness
  độ cứng Mohs
  scratch hardness
  độ cứng rạch
  seleroscope hardness test
  sự thử độ cứng kiểu xung
  Shore hardness
  độ cứng Shore
  shore hardness
  độ cứng va
  Shore hardness number
  Chỉ số HS độ cứng Shore
  shore hardness tester
  máy thử độ cứng Shre
  shore's scleroscope hardness test
  sự thí nghiệm độ cứng shore
  static hardness test
  sự thử độ cứng tĩnh
  surface hardness
  độ cứng bề mặt
  sward hardness test
  thử độ cứng Sward
  sward rocker hardness test
  thử độ cứng Sward
  temporary hardness
  độ cứng tạm thời
  total hardness
  độ cứng toàn phần
  total hardness of water
  độ cứng toàn phần của nước
  Vickers hardness
  độ cứng Vickers
  Vickers hardness testing machine
  máy thử độ cứng Vickers
  water hardness
  độ cứng của nước
  x-ray hardness
  độ cứng tia X
  độ rắn

  Kinh tế

  độ cứng
  bicarbonate hardness
  độ cứng bicacbonat
  carbonate hardness
  độ cứng cacbonat
  non-carbonate hardness
  độ cứng không có cacbonat
  permanent hardness
  độ cứng cố định
  temporary hardness
  độ cứng tạm thời
  độ rắn

  Địa chất

  độ cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X