• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  giảm áp

  Giải thích VN: Giảm điện áp từ cao xuống thấp.

  step-down (power) transformer
  biến áp (điện lực) giảm áp
  step-down machine
  máy giảm áp
  step-down substation
  trạm giảm áp
  step-down transformer
  biến áp giảm áp
  step-down transformer
  máy biến áp giảm áp
  step-down transformer
  máy giảm áp
  step-down transformer
  thiết bị giảm áp
  step-down transformer substation
  trạm giảm áp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X