• /trænsˈfɔrmər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người làm biến đổi; vật làm biến đổi
  (điện học) máy biến thế

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy biến áp, (máy) biến thế

  Cơ - Điện tử

  Máy biến áp, máy biến thế

  Máy biến áp, máy biến thế

  Toán & tin

  bộ biến áp
  grid transformer
  bộ biến áp lưới
  IF transformer (intermediate-frequency transformer)
  bộ biến áp trung tần
  inter-phase transformer
  bộ biến áp liên pha
  output transformer
  bộ biến áp ra
  pulse transformer
  bộ biến áp xung

  Điện

  biến áp
  adjustable transformer
  biến áp điều chỉnh được
  air core transformer
  máy biến áp lõi không khí
  air transformer
  máy biến áp không khí
  alternating current welding transformer
  biến áp hàn dòng xoay chiều
  arc welding transformer
  biến áp hàn
  audio-frequency transformer
  biến áp âm tần
  autoconnected transformer
  biến áp tự ngẫu
  autoconnected transformer
  tự biến áp
  auxiliary transformer
  biến áp phụ trợ
  auxiliary transformer
  biến áp tự dùng
  bar-type transformer
  máy biến áp kiểu thanh
  bell transformer
  máy biến áp chuông điện
  bell transformer
  máy biến áp hình chuông
  booster transformer
  biến áp tăng
  booster transformer
  biến áp tăng cường
  booster transformer
  máy biến áp tăng áp
  bracket for transformer mounting
  giá kẹp đỡ máy biến áp
  burn-down transformer
  biến áp đốt
  cascade transformer
  biến áp nhiều tầng
  compact transformer substation
  trạm biến áp chọn khối
  constant-voltage transformer
  biến áp ổn áp
  core transformer
  biến áp có lõi
  core-type transformer
  biến áp có lõi
  core-type transformer
  máy biến áp dạng lõi
  coupling transformer
  máy biến áp ghép
  current transformer
  bộ biến áp dòng
  current transformer
  may biến áp lực
  current transformer
  máy biến áp lưới điện
  dry-type transformer
  biến áp khô
  feeding transformer
  biến áp nguồn
  feeding transformer
  biến áp cấp (điện)
  filament transformer
  biến áp sợi đốt
  free breathing type transformer
  máy biến áp giãn khí tự do
  gas-charged (power) transformer
  biến áp nạp khí
  hermetically sealed transformer
  máy biến áp bịt kín
  high-frequency transformer
  máy biến áp cao tần
  high-temperature superconducting transformer
  biến áp siêu dẫn nhiệt độ cao
  horizon output transformer
  biến áp ra hàng ngang
  ignition transformer
  biến áp đánh lửa
  indoor transformer
  biến áp trong nhà
  instrument transformer
  biến áp công cụ
  instrument transformer
  biến áp đo điện
  interstage transformer
  máy biến áp liên tầng
  iron core transformer
  máy biến áp có lõi sắt
  main transformer
  biến áp chính
  main transformer
  biến áp điện lực
  mains transformer
  máy biến áp lực
  mains transformer
  máy biến áp lưới điện
  measuring transformer
  biến áp đo lường
  microphone transformer
  bộ biến áp micrô
  multi-winding transformer
  biến áp nhiều cuộn (dây)
  neutral transformer earthing
  tiếp đất trung tính biến áp
  oil immersed self-cooled transformer
  biến áp dầu tự làm mát
  oil immersed water-cooling transformer
  biến áp dầu làm mát bằng nước
  oil-immersed transformer
  máy biến áp dầu
  open core transformer
  máy biến áp lõi hở
  open-air transformer station
  trạm biến áp ngoài trời
  outdoor transformer
  biến áp ngoài trời
  outdoor-air transformer station
  trạm biến áp ngoài trời
  output transformer
  biến áp ra
  output transformer
  máy biến áp ra
  pole mounted transformer
  máy biến áp nắp cột
  pole type transformer
  máy biến áp nắp cột
  pole-mounted transformer bank
  trạm biến áp treo
  pole-type transformer
  biến áp treo (trên cột)
  polyphase transformer
  máy biến áp nhiều pha
  potential transformer
  máy biến áp điện thế
  power transformer
  biến áp nguồn (trong khí cụ điện)
  power transformer
  biến áp truyền tải
  power transformer
  biến áp công suất
  power transformer
  biến áp điện lực
  power transformer
  máy biến áp dòng
  power transformer cell
  buồng biến áp
  power transformer cell
  ngăn biến áp
  pulse transformer
  máy biến áp xung
  rectifier transformer
  máy biến áp chỉnh lưu
  RF transformer
  máy biến áp RF
  SCR trimmer transformer
  máy biến áp tinh chỉnh SCR
  SCR trimmer transformer
  máy biến áp tinh chỉnh tyristo
  sealed transformer
  máy biến áp bọc kín
  self-cooled transformer
  biến áp tự làm mát
  separate winding transformer
  máy biến áp cuộn tách riêng
  separate-winding transformer
  biến áp (có cuộn) phân li
  series transformer
  máy biến áp nối tiếp
  shell-type transformer
  biến áp vỏ sò
  shell-type transformer
  biến áp vỏ úp
  shell-type transformer
  máy biến áp kiểu vỏ
  shielded transformer
  máy biến áp có chắn
  single phase transformer
  máy biến áp một pha
  single-phase (power) transformer
  biến áp (điện lực) một pha
  single-phase transformer
  biến áp một pha
  starting transformer
  biến áp khởi động
  step-down (power) transformer
  biến áp (điện lực) giảm áp
  step-up (power) transformer
  biến áp (điện lực) tăng áp
  subdivided transformer
  biến áp phân đoạn
  synchro transformer
  máy biến áp đồng bộ
  tapped transformer
  biến áp nhiều đầu (ra)
  teaser transformer
  máy biến áp biến đổi
  three-phase and five-pole transformer
  biến áp ba pha năm trụ
  three-phase transformer
  biến áp ba pha
  transformer board
  tấm ép cách điện (dùng trong các biến áp)
  transformer core
  lõi máy biến áp
  transformer cubicle
  tủ biến áp
  transformer efficiency
  hiệu suất máy biến áp
  transformer failure
  sự cố máy biến áp
  transformer for start-up
  biến áp khởi động
  transformer having a tapped winding
  biến áp nhiều đầu (ra)
  transformer iron
  sắt (làm) biến áp
  transformer kiosk
  buồng máy biến áp
  transformer neutral
  trung tính máy biến áp
  transformer oil
  đầu máy biến áp
  transformer protection
  bảo vệ máy biến áp
  transformer steel
  thép làm lõi biến áp
  transformer substation
  trạm biến áp trung gian
  transformer thermal relay
  rơle nhiệt của biến áp
  transformer voltage
  điện áp máy biến áp
  variable ratio transformer
  biến áp hệ số biến đổi
  welding transformer
  biến áp hàn
  bộ biến thế

  Giải thích VN: Bộ đổi điện áp xoay chiều bằng nguyên lý cảm ứng điện từ.

  bell transformer
  bộ biến thế chuông
  door bell transformer
  bộ biến thế chuông cửa
  power transformer
  bộ biến thế nguồn
  radio-frequency transformer
  bộ biến thế cao tần
  step-up transformer
  bộ biến thế thượng
  types of transformer
  các loại bộ biến thế

  Kỹ thuật chung

  biến thế
  adapter transformer
  máy biến thế điều hợp
  auto-transformer
  biến thế tự động
  bell transformer
  bộ biến thế chuông
  bell transformer
  bộ biến thế chuông nhỏ
  door bell transformer
  bộ biến thế chuông cửa
  dry transformer
  bộ biến thế khô
  earthing transformer
  máy biến thế nối đất
  input transformer
  bộ biến thế đầu tầng
  low transformer
  máy biến thế hạ tần
  main transformer
  bộ biến thế chính
  output transformer
  máy biến thế xuất
  portable transformer station
  trạm biến thế di động
  portable transformer station of quarry services
  trạm biến thế di động phục vụ mỏ
  potential transformer
  máy biến thế
  potential transformer
  máy biến thế đo thế
  power transformer
  bộ biến thế nguồn
  radio-frequency transformer
  bộ biến thế cao tần
  shell transformer
  máy biến thế vỏ mỏng
  static transformer
  máy biến thế tĩnh
  step-up transformer
  bộ biến thế thượng
  transformer AF
  bộ biến thế âm tần
  transformer AF
  bộ biến thế âm tầng
  transformer bridge
  cần biến thế
  transformer core
  lõi biến thế
  transformer coupling
  ghép bằng biến thế
  transformer coupling
  ghép bằng máy biến thế
  transformer interstage
  bộ biến thế liên tầng
  transformer oil
  dầu (máy) biến thế
  transformer oil
  dầu biến thế
  transformer oil
  dầu máy biến thế
  transformer output
  bộ biến thế suất
  transformer power supply
  bộ biến thế tiếp điện
  transformer room
  buồng máy biến thế
  transformer substation
  trạm biến thế phụ
  transformer, interstage
  bộ biến thế liên tầng
  transformer, power supply
  bộ biến thế tiếp điện
  types of transformer
  các loại bộ biến thế
  voltage to transformer
  máy biến thế
  voltage transformer
  máy biến thế
  voltage transformer
  máy biến thế đo thế
  wave guide transformer
  máy biến thế ống dẫn sóng
  welding transformer
  bộ biến thế hàn điện
  welding transformer
  máy biến thế hàn
  bộ chuyển đổi
  auto transformer
  bộ chuyển đổi tự động
  instrument transformer
  bộ chuyển đổi đo
  máy biến thế
  adapter transformer
  máy biến thế điều hợp
  earthing transformer
  máy biến thế nối đất
  low transformer
  máy biến thế hạ tần
  output transformer
  máy biến thế xuất
  potential transformer
  máy biến thế đo thế
  shell transformer
  máy biến thế vỏ mỏng
  static transformer
  máy biến thế tĩnh
  transformer coupling
  ghép bằng máy biến thế
  transformer oil
  dầu (máy) biến thế
  transformer oil
  dầu máy biến thế
  transformer room
  buồng máy biến thế
  voltage transformer
  máy biến thế đo thế
  wave guide transformer
  máy biến thế ống dẫn sóng
  welding transformer
  máy biến thế hàn
  máy biến áp
  adapter transformer
  máy biến áp thích ứng
  adjustable transformer
  máy biến áp điều chỉnh được
  adjustable transformer
  máy biến áp điều chỉnh được liên tục
  adjustable transformer
  máy biến áp thay đổi
  air core transformer
  máy biến áp lõi không khí
  air transformer
  máy biến áp không khí
  audio transformer
  máy biến áp tần số âm thanh
  audio-frequency transformer
  máy biến áp âm tần
  audio-frequency transformer
  máy biến áp tần số âm thanh
  balance point of a transformer
  điểm cân bằng của máy biến áp
  bar-type transformer
  máy biến áp kiểu thanh
  bell transformer
  máy biến áp chuông điện
  bell transformer
  máy biến áp hình chuông
  booster transformer
  máy biến áp bù
  booster transformer
  máy biến áp tăng áp
  booster transformer
  máy biến áp tăng thế
  bracket for transformer mounting
  giá kẹp đỡ máy biến áp
  calibrating transformer
  máy biến áp hiệu chuẩn
  column-type transformer
  máy biến áp kiểu cột
  core transformer
  máy biến áp kiểu lõi
  core-type transformer
  máy biến áp dạng lõi
  coupling transformer
  máy biến áp ghép
  current transformer
  máy biến áp công suất
  current transformer
  máy biến áp đo lường
  current transformer
  may biến áp lực
  current transformer
  máy biến áp lưới điện
  dc voltage transformer
  máy biến áp một chiều
  dry-type transformer
  máy biến áp khô
  feeding transformer
  máy biến áp cấp điện
  filling of transformer with oil
  sự đổ dầu (vào) máy biến áp
  fly transformer
  máy biến áp quét về
  free breathing type transformer
  máy biến áp giãn khí tự do
  frequency transformer
  máy biến áp đổi tần
  grounding transformer
  máy biến áp tiếp đất
  hermetically sealed transformer
  máy biến áp bịt kín
  high-frequency transformer
  máy biến áp cao tần
  hybrid transformer
  máy biến áp cầu
  hybrid transformer
  máy biến áp lai
  ideal transformer
  máy biến áp lý tưởng
  ignition transformer
  máy biến áp mồi
  impedance transformer
  máy biến áp trở kháng
  input transformer
  máy biến áp đầu vào
  instrument transformer
  máy biến áp đo lường
  instrument transformer
  máy biến áp lực
  interstage transformer
  máy biến áp liên tầng
  iron core transformer
  máy biến áp có lõi sắt
  isolating transformer
  máy biến áp cách ly
  isolation transformer
  máy biến áp cách ly
  main transformer
  máy biến áp cấp điện
  main transformer
  máy biến áp chính
  mains transformer
  máy biến áp công suất
  mains transformer
  máy biến áp đo lường
  mains transformer
  máy biến áp lực
  mains transformer
  máy biến áp lưới điện
  matching transformer
  máy biến áp hòa hợp
  matching transformer
  máy biến áp thích ứng
  measuring transformer
  máy biến áp đo lường
  oil-immersed transformer
  máy biến áp dầu
  oil-immersed transformer
  máy biến áp ngâm dầu
  open core transformer
  máy biến áp lõi hở
  output transformer
  máy biến áp đầu ra
  output transformer
  máy biến áp ra
  peaking transformer
  máy biến áp tạo đỉnh
  phase transformer
  máy biến áp chuyển pha
  phase-shifting transformer
  máy biến áp dịch pha
  pole mounted transformer
  máy biến áp nắp cột
  pole type transformer
  máy biến áp nắp cột
  pole-mounted transformer
  máy biến áp lắp trên cột
  polyphase transformer
  máy biến áp đa pha
  polyphase transformer
  máy biến áp nhiều pha
  potential transformer
  máy biến áp điện thế
  power transformer
  máy biến áp cấp điện
  power transformer
  máy biến áp công suất
  power transformer
  máy biến áp điện lực
  power transformer
  máy biến áp dòng
  PT (pulsetransformer)
  máy biến áp xung
  pulse transformer
  máy biến áp xung
  pulsing transformer
  máy biến áp tạo xung (dòng hoặc điện áp)
  quarter-wave transformer
  máy biến áp phần tư sóng
  radio transformer
  máy biến áp tần số vô tuyến
  radio transformer
  máy biến áp vô tuyến
  radio-frequency transformer
  máy biến áp tần số vô tuyến
  radio-frequency transformer
  máy biến áp vô tuyến
  rectifier transformer
  máy biến áp chỉnh lưu
  regulating transformer
  máy biến áp điều chỉnh
  resonance transformer
  máy biến áp cộng hưởng
  RF transformer
  máy biến áp RF
  rotary transformer
  máy biến áp quay
  rotating field transformer
  máy biến áp từ trường quay
  saturable transformer
  máy biến áp bão hòa
  SCR trimmer transformer
  máy biến áp tinh chỉnh SCR
  SCR trimmer transformer
  máy biến áp tinh chỉnh tyristo
  sealed transformer
  máy biến áp bọc kín
  separate winding transformer
  máy biến áp cuộn tách riêng
  series transformer
  máy biến áp nối tiếp
  shell-type transformer
  máy biến áp kiểu bọc
  shell-type transformer
  máy biến áp kiểu lõi ngoài
  shell-type transformer
  máy biến áp kiểu vỏ
  shielded transformer
  máy biến áp có chắn
  single phase transformer
  máy biến áp một pha
  starting transformer
  máy biến áp khởi động
  static transformer
  máy biến áp tĩnh
  step-down transformer
  máy biến áp giảm áp
  step-down transformer
  máy biến áp hạ áp
  step-up transformer
  máy biến áp tăng
  step-up transformer
  máy biến áp tăng áp
  subway-type transformer
  máy biến áp kiểu chìm
  suction transformer
  máy biến áp kiểu hút
  synchro control transformer
  máy biến áp điều khiển đồng bộ
  synchro transformer
  máy biến áp đồng bộ
  tapped transformer
  máy biến áp nhiều đầu ra
  teaser transformer
  máy biến áp biến đổi
  teaser transformer
  máy biến áp hai pha/ ba pha
  test transformer
  máy biến áp thử
  three-phase transformer
  máy biến áp ba pha
  toroidal transformer
  máy biến áp hình xuyến
  transformer core
  lõi máy biến áp
  transformer efficiency
  hiệu suất máy biến áp
  transformer failure
  sự cố máy biến áp
  transformer hum
  tiếng ồn máy biến áp
  transformer hum
  tiếng ù máy biến áp
  transformer kiosk
  buồng máy biến áp
  transformer kiosk
  tủ máy biến áp
  transformer neutral
  trung tính máy biến áp
  transformer noise
  tiếng ồn máy biến áp
  transformer noise
  tiếng ù máy biến áp
  transformer oil
  dầu máy biến áp
  transformer oil
  đầu máy biến áp
  transformer protection
  bảo vệ máy biến áp
  transformer voltage
  điện áp máy biến áp
  triple-stub transformer
  máy biến áp nhánh cụt
  tuned transformer
  máy biến áp được điều hưởng
  voltage-regulating transformer
  máy biến áp điều chỉnh điện áp
  welding transformer
  máy biến áp hàn
  wide-band transformer
  máy biến áp dải rộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X