• /ri´taiə /

  Thông dụng

  Nội động từ

  Rời bỏ, đi ra, rút về, lui về (một nơi nào kín đáo...)
  to retire from the room
  ra khỏi căn phòng
  to retire from the world
  rời bỏ thế tục, sống ẩn dật; đi tu
  to retire for the night; to retire to bed
  đi ngủ
  to retire into oneself
  thu vào cái vỏ của mình mà sống
  Đi ngủ (như) to retire to bed
  Thôi việc, nghỉ việc; về hưu
  to retire from business
  thôi không kinh doanh nữa
  to retire on a pension
  về hưu
  retiring pension
  lương hưu trí
  retiring age
  tuổi về hưu
  (quân sự) rút lui
  Thể bỏ cuộc
  to retire from the race
  bỏ cuộc đua

  Ngoại động từ

  Cho về hưu (công chức)
  (quân sự) cho rút lui
  (tài chính) rút về, không cho lưu hành (một loại tiền...)

  Danh từ

  (quân sự) hiệu lệnh rút lui
  to sound the retire
  thổi kèn ra lệnh rút lui

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cho về hưu
  cho nghỉ hưu
  cho thôi việc
  rút về
  về hưu

  Nguồn khác

  • retire : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X