• /¸steriou´fɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Âm thanh nổi; stereo
  a stereophonic recording
  một sự ghi âm nổi
  Stereo (thiết bị được thiết kế để ghi hoặc phát âm thanh nổi)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  âm nổi

  Điện lạnh

  âm (thanh) lập thể

  Kỹ thuật chung

  âm thanh nổi
  stereophonic programme
  chương trình âm thanh nổi
  stereophonic recording of sound
  sự ghi âm thanh nổi
  stereophonic reproduction
  sự nghe âm thanh nói (nghe bằng hai tai)
  stereophonic reproduction
  sự theo dõi âm thanh nói (nghe bằng hai tai)
  stereophonic signal
  tín hiệu âm thanh nổi
  stereophonic sound
  âm (thanh) nổi
  stereophonic sum signal
  tín hiệu tổng (số) âm thanh nổi
  stereophonic tracks
  đường âm thanh nổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X