• /[´prougræm]/

  Thông dụng

  Cách viết khác program

  Danh từ

  Chương trình (của máy tính)
  Chương trình (truyền thanh, truyền hình..)
  Chương trình, cương lĩnh (của tổ chức, đảng phái)
  a political programme
  một cương lĩnh chính trị
  Chương trình (thông báo loạt các tiết mục, các hoạt động..); tờ danh sách diễn viên

  Ngoại động từ

  Đặt chương trình, lập chương trình
  programme a music festival
  lập chương trình một cuộc liên hoan âm nhạc
  Lập trình (trên máy tính)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ
  chương trình
  accompanying audio programme
  chương trình âm thanh kết hợp
  Advanced Technology Programme (ATP)
  chương trình công nghệ tiên tiến
  analysis programme
  chương trình phân tích
  color TV programme
  chương trình truyền hình màu
  command analysis programme
  chương trình phân tích mệnh lệch
  Communication and Transport Control Programme (CTCP)
  chương trình điều khiển truyền thông và giao thông
  computer programme
  chương trình máy tính
  construction programme
  chương trình xây dựng
  Control Programme Control Block (CPCB)
  khối điều khiển của chương trình điều khiển
  Coordinate Trials Programme-CTP
  chương trình thử nghiệm điều hợp
  Coordinate Trials Programme-CTP
  chương trình thử nghiệm phối hợp
  education television programme
  chương trình truyền hình giáo dục
  Emulation Programme (EP)
  chương trình mô phỏng
  Environmental Affairs Programme (EAP)
  chương trình chăm sóc môi trường
  Environmental Monitoring and Assessment Programme (EMAP)
  chương trình giám sát và đánh giá môi trường
  ETSI Work Programme (EWP)
  Chương trình làm việc của ETSI
  European Strategic Programme for Research In Information Technology (ESPRIT)
  Chương trình chiến lược châu Âu về nghiên cứu công nghệ tin học
  flight test programme
  chương trình thử nghiệm chuyến bay
  GateWay Network Control Programme (GWNCP)
  chương trình điều khiển mạng cổng nối
  high level programme language-HLPL
  ngôn ngữ chương trình cao cấp-HLPL
  HLL Application Programme Interface (HLLAPI)
  Giao diện của chương trình ứng dụng HLL
  interference analysis programme
  chương trình phân tích nhiễu
  interference programme
  chương trình giao thoa
  interference programme
  chương trình nhiễu
  International Sound -Programme Centre (ISPC)
  trung tâm chương trình âm thanh quốc tê
  International Television-Programme Centre (ITPC)
  trung tâm chương trình truyền hình quốc tế
  Joint ECMA ETSI Programme Committee (ETSI) (JEEC)
  Uỷ ban liên hợp chương trình ECMA ETSI (ETSI)
  Joint Global Ocean Flux Study Programme of the IGBP (JGOFS)
  Chương trình nghiên cứu chung về hải lưu toàn cầu của IGBP
  major programme
  chương trình chính
  management programme
  chương trình quản
  master programme
  chương trình (vận tải) chính
  monitor programme
  chương trình kiểm tra
  monophonic programme
  chương trình âm đơn
  off-the-air programme
  chương trình nhận trực tiếp
  Opportunities for Rural Areas (ECR&D programme on Telematic System) (ORA)
  Các cơ hội cho các vùng nông thôn (Chương trình nghiên cứu phát triển của EC về các hệ thống viễn tin
  Pacific Islands Development Programme (PIDP)
  Chương trình Phát triển các đảo Thái Bình Dương
  peak programme level
  mức đỉnh của chương trình
  peak programme meter
  máy đo chương trình cực đại
  peak programme meter
  máy đo chương trình đỉnh
  Personal Enrichment Programme (PEP)
  chương trình làm giầu cá nhân
  Primary Programme Operator (PPO)
  nhà khai thác chương trình sơ cấp
  Professional Developers Programme (PDP)
  chương trình của các nhà phát triển chuyên nghiệp
  programme audio track
  rãnh âm thanh chương trình
  Programme Board (PB)
  bảng chương trình
  programme budget
  ngân sách chương trình
  programme budgeting system
  hệ thống ngân sách chương trình
  programme control
  điều khiển có chương trình
  Programme Control Information (PCI)
  thông tin điều khiển chương trình
  programme data
  dữ kiện chương trình
  programme decrease
  sự suy giảm chương trình
  programme distribution network
  mạng phân phối chương trình
  programme element
  phần tử chương trình
  Programme Event Recording (PER)
  ghi sự kiện chương trình
  programme exchange
  sự trao đổi chương trình
  programme increase
  sự gia tăng chương trình
  Programme Information File (PIF)
  tệp thông tin chương trình
  Programme Initialization Parameters (PIP)
  các thông số khởi tạo chương trình
  programme label
  nhãn chương trình
  programme leader
  bộ đầu (mồi) chương trình
  Programme List Table (PLT)
  bảng danh mục chương trình
  Programme Memory Area (PMA)
  vùng nhớ chương trình
  programme meter
  chương trình kế
  programme modulation
  sự biến điệu chương trình
  programme narrative
  sự mô tả chương trình
  programme packet
  bó chương trình
  programme planning and budgeting
  sự thiết lập chương trình ngân sách
  programme repeater
  bộ lặp lại chương trình
  programme repeater
  bộ phát lại chương trình
  programme selector
  bộ chọn chương trình
  programme structure
  cấu trúc chương trình
  Programme Tape Update (PUT)
  cập nhật băng chương trình
  programme timer
  bộ định thời chương trình
  programme to be furnished
  chương trình cần được nộp
  Programme to be Submitted
  chương trình phải đệ trình
  Programme to Programme Communication (PPC)
  truyền thông từ chương trình đến chương trình
  programme track
  đường chương trình
  programme, alterations to
  thay đổi chương trình
  programme, revisions of
  soát vé chương trình
  QA programme module
  môđun chương trình QA
  re-entrant programme
  chương trình đi vào lại
  recorded programme
  chương trình được ghi
  regular programme
  chương trình bình thường
  Reliability, Availability, Maintainability Programme (RAMP)
  chương trình về độ tin cậy, độ khả dụng, khả năng bảo dưỡng
  Remote Procedure/Programme Load (RPL)
  Nạp thủ tục/Chương trình từ xa
  Remote User Information Programme (RUIP)
  chương trình thông tin người dùng đặt xa
  road safety programme
  chương trình an toàn giao thông
  Scientific Experiment Development Programme
  chương trình phát triển thí nghiệm khoa học
  shortest path programme
  chương trình đường ngắn nhất
  shortest route programme
  chương trình nghiên cứu tuyến đường
  Simulation Programme with Integrated Circuit Emphasis (SPICE)
  chương trình mô phỏng với tầm quan trọng đặc biệt của các mạng tích hợp
  sound programme
  chương trình âm thanh
  sound programme broadcasting
  chương trình phát thanh vô tuyến
  sound programme channel
  đường kênh chương trình âm thanh
  Space Technology Programme-STP
  chương trình kỹ thuật không gian
  stereophonic programme
  chương trình âm thanh nổi
  still picture television programme
  chương trình bằng hình ảnh cố định
  stored programme computer
  máy tính nhớ chương trình
  Stored Programme Control (SPC)
  điều khiển theo chương trình được lưu trữ , điều khiển theo chương trình có sẵn
  stored programme control switching system
  hệ chuyển mạch theo chương trình nhớ sẵn
  study programme
  chương trình nghiên cứu
  summary of programme of work and budget
  sơ lược chương trình làm việc và ngân sách
  supporting technology programme
  chương trình hỗ trợ kỹ thuật
  synthesis programme
  chương trình tổng hợp
  System Modification Programme (SMP)
  chương trình đổi mới hệ thống
  System Support Programme (SSP)
  chương trình hỗ trợ hệ thống
  target programme
  chương trình đích
  television programme distribution line
  đường dây phân phối chương trình
  Trace Analysis Programme (TAP)
  chương trình phân tích dấu vết
  traffic assignment programme
  chương trình phân định lưu lượng
  traffic control programme
  chương trình điều khiển giao thông
  traffic signal programme
  chương trình tín hiệu giao thông
  umbrella programme
  chương trình khung
  welding programme
  chương trình hàn
  Windows Open Application Programme Interface (WOAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng mở của Windows
  Writing Tools Application Programme Interface (WTAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng của các công cụ ghi
  cương lĩnh
  kế hoạch
  dựng chương trình
  lập trình
  high level programme language-HLPL
  ngôn ngữ lập trình bậc cao
  ghi chương trình
  tiến độ

  Kinh tế

  chương trình
  European Recovery Programme
  chương trình phục kiểu Châu Âu
  programme file
  tệp chương trình
  programme package
  bó chương trình
  programme package
  chương trình ứng dụng (tin học)
  programme trading
  giao dịch chứng khoán qua chương trình vi tính
  R&D programme
  chương trình nghiên cứu và phát triển
  radio programme
  chương trình phát thanh
  rotational training programme
  chương trình đào tạo luân phiên (các chức vụ)
  training programme
  chương trình đào tạo
  trim the investment programme
  cắt bớt những cái u ám trong chương trình đầu tư
  United Nations Environmental Programme
  chương trình môi trường Liên Hợp Quốc
  phương án
  quy hoạch
  quy hoạch phương án

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X