• /stɔmp/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + about, around, off) (thông tục) di chuyển (đi lại..) với những bước nặng nề (theo một hướng cụ thể); dậm mạnh; nhảy điệu dậm mạnh
  to stomp about noisily
  đi lại hùynh hụych

  Danh từ

  Điệu nhảy nhạc jazz dậm chân mạnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  stamp , tramp , tread , tromp , trample
  noun
  dance , jazz , music , stamp , trample , tread

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X