• Cơ khí & công trình

  thế năng biến dạng

  Kỹ thuật chung

  công biến dạng
  năng lượng biến dạng
  clastic strain energy in bending
  năng lượng biến dạng uốn
  clastic strain energy in bending
  năng lượng biến dạng uốn đàn hồi
  elastic strain energy
  năng lượng biến dạng đàn hồi
  method of minimum strain energy
  phương pháp năng lượng biến dạng bé nhất
  strain energy equation
  phương trình năng lượng biến dạng
  strain energy method
  phương pháp năng lượng biến dạng
  total strain energy
  năng lượng biến dạng toàn phần
  volumetric strain energy
  năng lượng biến dạng thể tích

  Xây dựng

  năng lượng biến dạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X