• Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ông phó (đối lại với ông chánh, (như) phó đốc công...)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  phó đốc công

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X