• /¸su:pərin´tendənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người trông nom, người coi sóc; người giám thị, người giám sát, người quản lý (công việc..)
  Sĩ quan cảnh sát (về cấp bậc ở trên chánh thanh tra ở Anh)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  quản đốc phân xưởng

  Kỹ thuật chung

  người trông nom
  người quản lý
  job superintendent
  người quản lý công trình
  đốc công
  giám đốc

  Kinh tế

  người giám sát
  người quản lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X