• /´fɔ:mən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quản đốc, đốc công
  (pháp lý) chủ tịch ban hội thẩm (toà đại hình)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thợ cả

  Kỹ thuật chung

  kíp trưởng
  drilling foreman
  kíp trưởng khoan
  người đốc công
  đốc công
  drilling foreman
  đốc công khoan
  wire foreman
  đốc công đặt dây
  đội trưởng
  blasting foreman
  đội trưởng nổ mìn
  general foreman
  tổng đội trưởng
  senior foreman
  đội trưởng lành nghề
  trưởng kíp
  track-laying foreman
  trưởng kíp đặt đường ray

  Kinh tế

  cai thợ
  chủ tịch ban hội thất (tòa đại hình)
  đốc công
  general foreman
  tổng đốc công
  giám công
  người chủ tịch đoàn hội thẩm (ở tòa đại hình)
  người đốc công (nam giới)
  thợ cả
  trưởng kíp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X