• /´hed¸lain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng đầu, dòng đầu (dòng tít); đề mục, đầu đề, tiêu đề
  ( số nhiều) phần tóm tắt những tin chính ở đầu bản tin (nói trên đài...)
  to reach the headlines
  được phổ biến sâu rộng

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào dòng đầu (trang báo...); đặt đầu đề, đặt đề mục, đặt tiêu đề
  Quảng cáo rầm rộ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đầu đề
  dòng đầu (trang)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X